Als de deur gesloten is, moogt ge niet binnenkomen (anders misschien wel)